CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA BRILLIANTCONTEST

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Chúng tôi thu thập, lưu trữ thông tin cá nhân như: tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, số điện thoại để nâng cấp chất lượng dịch vụ và gửi thông báo cho bạn về những xu hướng nghề nghiệp mới nhất. 

2. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân, thông tin riêng của bạn được thu thập, lưu trữ và bảo vệ một cách nghiêm túc, chính xác và bảo mật. Việc bảo mật các thông tin cá nhân, thông tin riêng của bạn là hoàn toàn tuyệt đối và sẽ không bị rò rỉ, tiết lộ ra bên ngoài. 

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin của bạn sẽ được lưu giữ từ 2 – 3 năm. Trong quá trình hoạt động, Brilliantcontest có thể nâng cao khả năng lưu trữ thông tin nếu cần thiết.

4. Duy trì và sử dụng

Thông tin của bạn sẽ được duy trì miễn là nó cần thiết và giúp chúng tôi thực hiện sứ mệnh liên tục cải thiện dịch vụ của mình và cung cấp cho bạn các trải nghiệm mới tốt hơn. Là một phần của sứ mệnh này, chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích sau:

  • Cho phép dịch vụ của chúng tôi khả dụng
  • Cải thiện dịch vụ của chúng tôi
  • Cung cấp Ưu đãi Hấp dẫn dành cho bạn
  • Ngăn chặn Lừa đảo & Thư rác; thực thi Luật pháp
  • Liên lạc với bạn

5. Liên hệ

Nếu bạn vẫn còn các câu hỏi về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ và thông tin liên hệ bên dưới.

THÔNG TIN LIÊN HỆ: